• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  THUẾ

  • Tư vấn về các trường hợp phải nộp thuế, miễn, giảm hoặc hoàn thuế, số tiền thuế phải nộp đối với Thuế thu nhập cá nhân; Thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thuế xuất nhập khẩu; Thuế Giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt;…
  • Tư vấn về các trường hợp phải nộp thuế, miễn, giảm hoặc hoàn thuế, số tiền thuế phải nộp đối với các loại thuế, phí khác….
  • Tư vấn, đại diện khiếu nại về vấn đề thuế như: hoàn thuế, truy thu, phạt thuế, miễn giảm thuế, xác định/điều chỉnh mức thuế phải nộp cho phù hợp,…