• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU

  Soạn thảo điều lệ doanh nghiệp và các văn bản có liên quan, thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép/giấy đăng ký hoạt động, mã số thuế; khác dấu và công bố mẫu dẫu doanh nghiệp.

  Đăng ký chữ ký số, kê khai thuế ban đầu, đặt in hóa đơn và nộp thuế.

  Giới thiệu khách hàng đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ kế toán, dịch vụ báo cáo thuế định kỳ với Công ty Kế toán liên kết theo mức giảm giá ưu đãi nếu khách hàng có nhu cầu