• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  NHÀ ĐẤT

  • Tư vấn nội dung/soạn thảo Hợp đồng mua bán nhà đất, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, đất ở khi thuộc dự án nhà ở.
  • Hợp thức hóa nhà đất, đăng bộ sang tên, đề nghị cấp phép xây dựng, hoàn công, hợp hoặc tách thửa đất, chuyển mục đích sự dụng đất.
  • Đề nghị thay đổi thiết kế mẫu nhà so với bản vẽ quy hoạch đã được duyệt, đề nghị cấp số nhà.
  • Đề nghị tăng giá đền bù nhà đất và tài sản trên đất do Nhà nước thu hồi đất,…

  Tư vấn các vấn đề khác có liên quan theo quy định của Luật đất đai, luật nhà ở, Luật thuế liên quan đến nhà đất và luật khác có liên quan.