• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  HÔN NHÂN, GIA ĐÌNH

  • Tư vấn về thủ tục đăng ký kết hôn, ly hôn.
  • Tư vấn về thủ tục chia tài sản riêng cho vợ chồng khi đang trong thời kỳ hôn nhân;
  • Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng. Soạn thảo văn bản nhận tặng cho tài sản riêng cho vợ chồng.
  • Tư vấn về thủ tục nhận nuôi con nuôi, xác định cha mẹ cho con hoặc xác định con cho cha mẹ.
  • Thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên (trong trường hợp cha mẹ sử dụng các chất gây nghiện, phá tán tài sản gia đình,…).
  • Tư vấn việc phân chia tài sản sau ly hôn và các vấn đề khác có liên quan theo luật Hôn nhân gia đình.