• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  SỞ HỮU TRÍ TUÊ

  • Tư vấn về các vấn đề liên quan quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả.
  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận về chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục về đăng ký cấp văn bằng bảo hộ đối với quyền sở hữu công nghiệp như sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với thương hiệu, nhãn hiệu, giống cây trồng,…