• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  DỊCH THUẬT (Anh Việt – Việt Anh)

  • Luật sư Tindona trực tiếp thực hiện việc dịch thuật tất cả các loại hợp đồng, hồ sơ giấy tờ,… đảm bảo chặt chẽ theo đúng thuật ngữ pháp lý đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

  • Thực hiện việc dịch nhanh theo yêu cầu của khách hàng.

  • Trong quá trình dịch thuật sẽ kết hợp việc tư vấn pháp lý đối với nội dung bản dịch nếu khách hàng có yêu cầu.