• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  ĐẦU TƯ

  • Tư vấn các điều kiện, trình tự, thủ tục pháp luật về đầu tư dự án tại Việt Nam.
  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh giữa các thành viên góp vốn và dự án. Hỗ trợ giải quyết tất cả các vướng mắc pháp lý phát sinh trong kể từ khi góp vốn cho đến khi hoàn thành dự án.
  • Tư vấn và trực tiếp đề nghị Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án của nhà đầu tư có vốn trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.
  • Tư vấn pháp lý về điều chỉnh dự án, góp vốn, chuyển nhượng một phần hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án.
  • Các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến dự án đầu tư.