• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN KHỞI NGHIỆP “STARTUP”

  • Tư vấn về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp khi mới bắt đầu khởi nghiệp.
  • Tư vấn liên quan đến việc soạn thảo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận góp vốn, quyền và nghĩa vụ giữa các Startups hoặc giữa Startups với các nhà đầu tư.
  • Tư vấn các vấn đề về pháp lý mà Sartups hay gặp phải như: Nghĩa vụ thuế, lao động, tranh chấp về quyền điều hành, giải pháp phòng ngừa bị đánh cắp bí mật kinh doanh, công nghệ,…