• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  XÂY DỰNG

  • Hỗ trợ khách hàng hoàn tất bản vẽ thiết kế nhà, công trình xây dựng, kiểm duyệt bản vẽ.
  • Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch.
  • Đề nghị cấp phép xây dựng và các vấn đề liên quan như gia hạn giấy phép xây dựng, thay đổi, điều chỉnh thiết kế công trình.
  • Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc kê khai, đăng ký tạm trú tạm vắng cho công nhân trong công trường xây dựng, xin phép được sử dụng diện tích công cộng để đặt tạm vật liệu xây dựng phục vụ công trình.
  • Tư vấn và đai diện chủ đầu tư làm việc với các Cơ quan quản lý về môi trường đô thị do tiếng ồn và mức độ ô nhiễm của công trình gây ra cho môi trường chung quanh.